skip to Main Content
 • da
 • en
 • de

DenTool ApS køber og sælger nyere brugte værktøjsmaskiner, med speciale i pladebearbejdning og CNC-maskiner.

Stort Lager af brugte maskiner med export til hele verden.

Vi køber enkelte maskiner eller hele fabrikker.
Vi tager maskiner i kommission!

Vurdering :

Vi vurderer Deres virksomhed ved:

 • Konkurs / betalingsstandsning
 • Generationsskifte
 • Salg af virksomhed
 • Omlæggelse til Selskabsform
 • Salg til andet Datter selskab

Vi er beskikket af Domstolstyrelsen til Akkordforhandling inden for:

 • Jern og Maskinindustrien.
 • Plastmaskiner.
 • Værktøj.
 • Træbearbejdning.

Vi er er også beskikket til at være sagkyndig i småsagsprocessen.

DenTool ApS er med andre ord Deres samarbejdspartner, når det gælder handel med brugte maskiner.

Vi glæder os til at høre fra Dem.

Beskikkelser

Se alle Dentool’s beskikkelser her

Download beskikkelser
Back To Top